Amply MOON i5.3 integrated

Amply MOON i5.3 integrated (made in canada) âm thanh hi end tuyệt hay ghép nhiều loại loa âu,mỹ
call 0986861155 ~ 0908465555
địa chỉ: 68 phố mai động hm hn
thangaudiochauau.comD7893031-1967-4EDC-83F4-BBE0D502F0FE 10CB8249-0B13-48F9-A6F4-5B8823EC11C7 AE4608A2-135F-48B5-BB4A-3953A72F48D7 D77AE336-A148-4A36-9292-54F4274C3D2B 426042F2-A524-4CF3-961F-FD80A1CC1EFE CC1F3A3B-5D08-4999-BCEA-0AAE9E327C53 4616AE33-EDCF-4FF9-AAD8-CFFBD4983970 818F91BF-8A0D-49AA-9340-41DC6770D0BA 748469B8-BF9D-4189-A43D-81B1ED084105 FD7FF094-BEF7-49A5-A54D-74F99A8EBE6F 313CA6FC-38DB-4FB8-99BE-A2F171E868EE 14425127-54E6-42B8-8C1D-B7D7F7FB0C91 950BCF10-5B44-4706-813C-090535D8EBC6