Bộ Pre Thorens TTP 2000 TMA 2000 monoblock

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ pow pre thorens TTP2000 TMA2000 monoblock made in gemany công xuất khủng với âm thanh hi end hay xuất sắc mới về còn tuyệt đẹp ghép nhiều loại loa âu mỹ
call 0986861155 & 0908465555
địa chỉ 68 phố mai động hm hn
thangaudiochauau.com

C5757842-D1F5-4E72-B9B4-16D78A171C05 6F052BDB-28AB-49DA-BCEA-EDAAF88848BA 910A0CFA-A02F-4DCF-8489-9AA97F5C2952 045C9205-DBBF-4708-930C-253509D33F1E 291A3702-049F-49CA-A992-DBD53833C887 0C87B6AF-A586-4030-AEB0-ACF87435D54A F970F7F1-7138-42CB-8CEA-155E2D91BD01 DEEF753A-E18D-43AA-949F-E6E85A8D72DB CA7B6B67-99CE-4712-9E55-B25D733BE02A 4B39F538-43ED-4B94-A8C9-C2388F5A19A6