CD Leema acustics ll cd plays 192khz/24bit hàng England mới

CD Leema acustics ll cd plays 192khz/24bit hàng England mới demo nguyên thùng xốp sách khiển âm thanh hi end tuyệt hay
call 0986861155 ~ 0908465555
địa chỉ : 68 phố mai động hm hn
CB814B94-AD6A-4BBE-AC27-EFB6647B6091
3CA2F77D-70A0-4B56-A8C4-4EBCD44E8B2E CF9267A1-76D1-4110-8A29-E9E2EBBFA111 44500A64-DC66-4ACA-A62C-C1CA3B1EAAEA 34AF4D5B-4FA8-47FB-943E-4B5085C02745