CD WADIA 381 MÀU NÒNG SÚNG

CD Wadia 381 màu nòng súng
đẹp như mới cứng đủ phụ kiện
giá tốt call 0986861155
hoặc 0908465555
địa chỉ : 68 phố mai động hm hn
thangaudiochauau.com

Giá : 77.000.000

 

E19F3DAB-B621-456F-A55F-4E75CFDA64B9 D49D5F1B-FAED-4E97-A6AE-9A921E5BD087 E0A9D35D-48FE-49DF-BF26-36626E2DC995 ED971A61-F8F8-4A8B-8962-A761F44665A4 4FBD74F6-C2E4-458E-AD24-4C941395E9B5 3FAD6F68-8F9D-4AAD-B277-5F85FE79CB85 76E07FAB-9471-457F-88A9-CD7A1CE5C567 4A9D6A69-AA8B-4E32-A84C-D60B801B5D1E 23AFF02D-818B-4541-B0CE-4B97FD9A9218 AF96AE4B-DE77-4DFF-9A62-6B4155D0EE8C C8774800-14B1-49E3-A2E4-83A2E7A20E44