mới về tiếp đầu SACD Wadia 581SE màu trắng bạc tuyệt đẹp điện 230v đời cao âm thanh hi end

mới về tiếp đầu SACD Wadia 581SE màu trắng bạc tuyệt đẹp điện 230v đời cao âm thanh hi end tuyệt hay
call 0986861155 ~ 0908465555
địa chỉ : 68 phố mai động hm hn
thangaudiochauau.com4E9049D2-D2E1-483D-AEEB-133B3CA1B659 23E9751A-D082-49A4-BA6E-9A134E96B7F6 B4C7D6B8-200A-47E9-8BD1-B30015595865 4A3967EC-9332-4A0F-9E8F-5060CCF93E3C 1B34615C-6E8F-46E6-B91D-F33A0A775A53