Wadia 781i

SACD Wadia 781i như mới cứng chất âm hi end hay tuyệt vời
call 0986861155 ~ 0908465555
địa chỉ : 68 phố mai động hm hn
         thangaudiochauau.com
2EEE22B4-E863-4B9A-8F3D-F25EEDE3C7A9 6DA3083C-51AF-4174-A2CE-AC53C79B14D7 F10A2CAB-E323-480F-87C1-1E946A582490 7FBEE154-EEC7-4020-AB7F-B6BEAEC9237A C7B814E6-C1F2-44C4-962B-02778D66DF0C AB2A8596-DB02-4250-87B2-8E4B16809D94 80ED7142-FC28-4EDA-AB49-C5D42939029B